Selkie 5.7.2013

PDF-tiedosto05072013 TrailO Preo-Elit Punchinglegend.pdf (923 kB)
Selkie Open Trailo 5.7.2013, Elit class Pre-o results, Elit-sarja preo-tulokset.
PDF-tiedosto05072013 TrailO Pre-A Punchinglegend.pdf (7 kB)
Selkie Open Trailo 5.7.2013, A-class Pre-o results, A-sarja preo-tulokset.
PDF-tiedosto05072013 TrailO Pre-B Punchinglegend.pdf (26 kB)
Selkie Open Trailo 5.7.2013, B-class Pre-o results, B-sarja preo-tulokset.
PDF-tiedostoAlaviPreo_Elit_ratakartta_Alku.pdf (992 kB)
Selkie Open Trailo 5.7.2013. Competition map Elit, I-part. Kisakartta E-sarja (1.osa).
PDF-tiedostoAlaviPreo_Elit_ratakartta_LOPPU.pdf (1003 kB)
Selkie Open Trailo 5.7.2013. Competition map Elit, 2.part. Kisakartta E-sarja (2.osa).
PDF-tiedostoAlaviPreo_Elit_ratkaisukartta.pdf (1.3 MB)
Selkie Open Trailo 5.7.2013. Solution map E-class. Ratkaisukartta E-class.
PDF-tiedostoAlaviPreo_Elit_ratkaisukarttaMartinJullum_1.pdf (2.0 MB)
Special solution map to Martin Jullum