På svenska

Det här är precisionsorientering

 

I precisionsorientering (förkortat PreO, engelska TrailO) kan alla delta, oavsett kön, ålder och rörelseförmåga. Man tävlar i gemensamma klasser i lättframkomlig terräng, det vill säga stigar och vägar som är framkomliga även för rullstol, cyklar etc. Den som behöver hjälp, till exempel av en påskjutare, kan som regel få det men skall ange det vid anmälningstillfället. Banlängden är vanligtvis 2-3 km och maximitiden är väl tilltagen. Maxtiden beräknas såväl utifrån banlängd som antalet kontroller och är vanligtvis ca 2 timmar.

Vid varje kontroll finns upp till fem alternativa skärmar. Du ska, utan att lämna stigen/vägen, avgöra vilken skärm som sitter rätt enligt kontrollringen på kartan och  kontrollbeskrivningen. Du stämplar själv ditt startkort i motsvarande ruta med egen kontrollstämpel. Tävlande med flest poäng, det vill säga flest rätt stämplade kontroller, segrar. Vid lika poängtal är tiden vid en eller flera tidkontroller avgörande för placeringen.

Vid tidkontrollen, som i Finland kan ha upp till sex alternativa skärmar, ska du från anvisad plats göra ditt val inom en kort tidsperiod (Elit-klassen 30 sekunder). Tidtagningen startas i samma ögonblick som du får karta och kontrollbeskrivning i din hand och stoppas då du avger svaret. Vid felaktigt svar vid tidkontrollen får du tidstillägg (i Elit-klassen 60 sekunder).

I Finland arrangeras varje år ca 20 PreO-tävlingar.

Texten är kopierad, med tillåtelse av SOFT, från den Svenska PreO-hemsidan.

 

Tävlingar i Finland