Sarjat ja taitotasot

Tarkkuussuunnistuksen taitotasot

Tarkkuussuunnistuksen sarjat luokitellaan Elit-, A-, B- ja C- tasoisiksi, kuten suunnistuksessa. Vuonna 2012 määriteltyjen sarja- ja ratatasojen yhtenä tavoitteena on lisätä tarkkuussuunnistustapahtumien ja osallistujien määrää. Aloittelevien ratamestarien on helpompi tarttua toimeen laatimalla ensin A-, B- tai C-ratoja. E-rata vaatii kartan tarkkuudelta enemmän ja on senkin puolesta vaativampi järjestää.

Elit-tason rata, E

Elit-radalla tulee olla vaativia kartanlukutehtäviä. Ne vaativat eri ratkaisutekniikoiden hallintaa. Rastilippuja voi olla myös samalla kohteella, esim. saman kiven eri puolilla. Mahdollista on, että mikään lipuista ei ole oikeassa paikassa, jolloin ratkaisu on Z eli nollavaihtoehto. Kaikkien tehtävien ei kuitenkaan pidä olla vaikeita, vaan osa tehtävistä voi olla A- ja B-radan kanssa yhteisiä.

E-radan vaatimustason saavuttamiseksi kartta tulee olla päivitetty vähintään rastitehtävän alueelta. Elit-rata suositellaan laadittavaksi sprinttisuunnistuskartalle, mutta täsmäytetty suunnistuskartan suurennos 1:5000 on myös täysin mahdollinen. E-radan enimmäisaika lasketaan niin, että radan jokaiseen sataan metriin kuluu enintään kolme minuuttia, ja jokaiseen rastiin keskimäärin kolme minuuttia. Näin ollen E-radan suorittamisen enimmäisaika on useimmiten puolestatoista tunnista kahteen tuntiin.

A-rata

A-radalla painotetaan karkeaa kartanlukua ja oikean kohteen valintaa. Rastiliput ovat eri kohteilla, mutta ne voivat sijaita myös kartoittamattomilla kohteilla. Nollavaihtoehto on mahdollinen, mutta sen pitää olla erittäin selkeä, eli täysin eri kohteella tai esim. jyrkänteen toisessa päässä, kukkulan vastakkaisessa osassa, kiven vastakkaisella sivulla jne. Tyypillisesti tehtäviä tulisi olla noin 15-25 ja aikarastit.

B-rata

B-radalla rastiliput sijoitetaan selviin kohteisiin, mutta kohteen ei ole pakko olla kartalla (esim. liian pieni kivi). Nollarastia käytetään vain A-tehtävissä (C-radan tyyppiset tehtävät). Tehtäviä tulisi olla noin 10-15 ja lisäksi aikarastit.

C-rata

Radalla on vain A-tehtäviä ,eli vastaus on lippu tai nolla. Tehtävät ovat selviä, ja liput ovat selvästi eri kohteella. Ajatuksena on, että radan kiertäjä selvittää, onko ratamestari osannut laittaa lipun oikeaan paikkaan. Apuna voidaan lapsilla käyttää myös siimaria kertomaan mistä pitää kulkea, jos reitti ei ole muuten selvä. Siimarin käyttö tuo turvallisuudentunnetta nuorimmille. Pääkohderyhmä tälle radalle ovat nuorimmat lapset. Aikarasti(t) on syytä olla mukana radalla.

Lisätietoja taitotasoista.

TempO

Tempo on tarkkuussuunnistuksen muoto, jossa on vain aikarasteja. Tempo toteutetaan niin, että radalla on 5-8 erillistä asemaa eli aikarastipaikkaa, joissa kussakin on 3-5 tehtävää, jotka on tehty 5-6 rastilipulla. Kaikilla asemilla on sama määrä lippuja. Tehtävät suoritetaan asemalla yhdellä kertaa, jolloin kilpailijalle saa niistä yhden vastausajan. Nollarastit ovat mahdollisia, mutta niiden on oltava erittäin selkeitä eli käytännössä A-radan nollarastien tasoisia. Paremmuusjärjestyksen ratkaisee kokonaisaika, joka muodostuu kilpailijan vastausajoista asemilla ja jokaisesta väärästä vastauksesta annettavasta 30 sekunnin lisäajasta.

Kilpailusarjat

Kaikki  21-vuotiaat ja sitä vanhemmat kilpailijat, sukupuolesta, iästä ja liikuntakyvystä riippumatta, kilpailevat samassa vaativuustason mukaisessa sarjassa. Vaativuustason mukaisia kilpailusarjoja ovat E (valio), A ja B. Lisäksi voidaan järjestää kuntosarjoja ja nuorten sarjoja. Nuorten osalta voidaan järjestää iänmukaisia sarjoja H/D10-H/D20. Näissä sarjoissa jako voidaan tehdä tarvittaessa sukupuolen mukaan.

Kilpailuissa kilpailijoilla tulee olla voimassa oleva lisenssi. Kilpailuiden kuntosarjaan voi osallistua ilman lisenssiä.

Kuntosuunnistus

Kuntorastityyppisissä tapahtumissa on sarjat ja radat Kunto-A tai Kunto-B. Lisenssiä ei vaadita. Niissä voidaan käyttää normaalia suunnistuskartan suurennosta, mutta kartan mahdolliset epätarkkuudet on huomioitava tehtävien laadinnassa ja liputuksessa.