Sarjat ja taitotasot

Tarkkuussuunnistuksen taitotasot

Tarkkuussuunnistuksen sarjat luokitellaan ne Elit-, A- ja B-tasoisiksi. Tämä luokittelu on normaalisuunnistuksesta tuttu. Vuonna 2012 määriteltyjen sarja- ja ratatasojen yhtenä tavoitteena on lisätä tarkkuussuunnistustapahtumien ja osallistujien määrää. Aloittelevien ratamestarien on helpompi tarttua toimeen laatimalla ensin A- tai B-ratoja. E-rata vaatii kartan tarkkuudelta enemmän ja on senkin puolesta vaativampi järjestää.

Elit-tason rata, E

Elit-radalla tulee olla vaativia kartanlukutehtäviä. Ne vaativat eri ratkaisutekniikoiden hallintaa. Rastilippuja voi olla myös samalla kohteella, esim. saman kiven eri puolilla. Mahdollista on, että mikään lipuista ei ole oikeassa paikassa, jolloin ratkaisu on Z eli nollavaihtoehto. Kaikkien tehtävien ei kuitenkaan pidä olla vaikeita, vaan osa tehtävistä voi olla A- ja B-radan kanssa yhteisiä. Rata on hyvä, jos vähintään 10 % kilpailijoista selvittää sen noin 20 rastia ja 2-4 aikarastia täysillä pisteillä. E-radan vaatimustason saavuttamiseksi kartta tulee olla päivitetty vähintään rastitehtävän alueelta. Elit-rata suositellaan laadittavaksi sprinttisuunnistuskartalle, mutta täsmäytetty suunnistuskartan suurennos 1:5000 on myös täysin mahdollinen. E-radan enimmäisaika lasketaan niin, että radan jokaiseen sataan metriin kuluu enintään kolme minuuttia, jokaiseen rastiin keskimäärin kolme minuuttia ja vielä jokaisesta kymmenen metrin noususta lisätään kolme minuuttia. Näin ollen E-radan suorittamisen enimmäisaika on useimmiten puolestatoista tunnista kahteen tuntiin.

A-rata

A-radalla painotetaan karkeaa kartanlukua ja oikean kohteen valintaa. Rastiliput ovat eri kohteilla, mutta ne voivat sijaita myös kartoittamattomilla kohteilla. Nollavaihtoehto on mahdollinen, mutta sen pitää olla erittäin selkeä eli täysin eri kohteella tai esim. jyrkänteen toisessa päässä, kukkulan vastakkaisessa osassa, kiven vastakkaisella sivulla jne. Jos käytetään samaa lippuryhmää E-radan kanssa, rastitehtävä on sijoitettava kohteelle, jossa vain yksi lippu. Rasteja tulisi olla noin 15 ja lisäksi optiona aikarastit.

B-rata

B-radalla rastiliput sijoitetaan eri kohteille, jotka kaikki ovat myös kartalla. Nollarastia ei käytetä. Rasteja tulisi olla noin kymmenen.

TempO

Tempo on tarkkuussuunnistuksen muoto, jossa on vain aikarasteja. Tempo toteutetaan niin, että radalla on 5-8 erillistä asemaa eli aikarastipaikkaa, joissa kussakin on 3-5 tehtävää, jotka on tehty 5-6 rastilipulla. Kaikilla asemilla on sama määrä lippuja. Tehtävät suoritetaan asemalla yhdellä kertaa, jolloin kilpailijalle saa niistä yhden vastausajan. Nollarastit ovat mahdollisia, mutta niiden on oltava erittäin selkeitä eli käytännössä A-radan nollarastien tasoisia. Paremmuusjärjestyksen ratkaisee kokonaisaika, joka muodostuu kilpailijan vastausajoista asemilla ja jokaisesta väärästä vastauksesta annettavasta 30 sekunnin lisäajasta.

Kilpailusarjat

E-, A- ja B-sarjojen kilpailuissa ja tempokilpailussa kilpailijoilla tulee olla lisenssi. Tyypilliset kansallisen kilpailun sarjavaihtoehdot ovat:

1. Elit ja Kunto-A

2. Elit ja Kunto-B

3. Elit, A ja Kunto-B

4. A ja Kunto-B

5. Tempo

Tempo-kansallisissa ja -kuntorasteilla on yleensä yksi sarjataso ja rata.

Kuntosuunnistus

Kuntorastityyppisissä tapahtumissa on sarjat ja radat Kunto-A tai Kunto-B. Lisenssiä ei vaadita. Niissä voidaan käyttää normaalia suunnistuskartan suurennosta, mutta kartan mahdolliset epätarkkuudet on huomioitava tehtävien laadinnassa ja liputuksessa.

 

Uusi aikarastisääntö

Kaudella 2012 normaalikilpailuissa kokeiltiin pohjoismaiden kanssa sovittua uutta aikarastisääntöä. Sen mukaan aikarasteilta ei enää saanut pisteitä, vaan ensisijaisesti paremmuus ratkaistiin perusradan pistemäärien perusteella. Saman pistemäärän perusradalla saavuttaneet kilpailijat saavat lopullisen sijoituksensa aikarastien aikojen perusteella.

Aikarastien ratkaisuaika on enintään 30 sekuntia/tehtävä. Ratkaisuaikaan lisätään väärästä vastauksesta 60 sekuntia, joten edelleen väärä vastaus todennäköisesti pudottaa sijoitusta. Näin aikarastien painotusta on vähennetty ja tehty eroa normaalikisan ja Tempon välillä. Lisäksi tämä uusi käytäntö mahdollistaa sen, että kilpailijamäärältään suuressa kilpailussa aikarastit suorittaa vain perusradan parhaimmisto. Näin kilpailu saadaan selvästi nopeammin päätökseen. Jos perusradalla on tehnyt jo paljon virheitä, ei aikarasteilla sijoitusta pysty paljoakaan parantamaan.

JL