Lasten ja nuorten tarkkuussuunnistus

LASTEN JA NUORTEN KARTANLUKUKILPAILU ELI TARKKUUSSUUNNISTUS

Yleistä radoista

Kilpailija saa kulkea vain karttaan merkittyjä teitä ja polkuja pitkin – maastoon ei saa mennä. Ohjeissa mainitaan, millaisia reittejä saa kulkea ja miten ne on merkitty.

Reitin varrella on katselupaalu, jossa on tehtävän (rastin) numero. Katselupaalun kohdalta kilpailija ratkaisee tehtävän. Halutessaan kilpailija voi vapaasti kulkea reittiä edes takaisin ja siten varmistaa oikea vastaus.

Jokaisen katselupaalun läheisyydessä on pihtileimasin, jolla kilpailija leimaa vastauksensa kilpailukortin vastaustaulukkoon. On suositeltavaa, että pihtileimasimen lisäksi rastilla on myös kynä, jolla vastauksen voi merkitä, koska kaikkein nuorimpien lasten voimin ei pihtileimasimella saa tehtyä merkintää. Joissakin tapahtumissa käytetään omia leimasimia, eli kilpailija kuljettaa pihtileimasinta mukana. Tällöin järjestäjältä voi lainata pihtileimasimen, mikäli ei ole omaa.

Leimaus on tehtävä huolellisesti, koska tehtyä leimausta ei voi enää korjata tai muuttaa.

Ennen rataa tai sen jälkeen on yksi tai useampi aikarasti (katso ohje alta).

Aikarasti

Radan lisäksi kilpailussa on aikarasti(t), jossa tehtävänä on vastata mahdollisimman nopeasti, mikä rastilipuista on oikeassa kohdassa. Aikarastilla on 5-6 kuusi lippua (yleensä 6). Kullakin aikarastilla on normaalisti kaksi tehtävää, joihin tulee vastata mahdollisimman nopeasti. Vastaaminen tapahtuu normaalisti suullisesti, mielellään normaaleja kansainvälisiänimityksiä (alfa, bravo, charlie, delta, echo ja foxtrot) käyttäen. On oltava myös mahdollisuus näyttää vastaukset. Nuorimpien osalta hyväksytään myös pelkät kirjaimet, kun vastaus on selvä. Maksimiaika kahdella tehtävällä on 60 sekuntia (30 sekuntia per tehtävä). Väärästä vastauksesta tulee 60 sekunnin lisäaika.

Pistelaskenta

Tuloksissa ensimmäisenä on se, jolla on eniten oikeita vastauksia kartanlukuradalta. Jos kilpailijoilla on yhtä monta oikeaa vastausta, ratkaisee sijoituksen aikarastin kokonaisaika (suoritusaika + virheet).

 

Rata C – Rastireitti-ikäisille (H/D -10)

Radalla on yksi rastilippu/rasti. Kilpailijan tehtävänä on vastata, onko rastilippu oikeassa kohdassa, eli onko rastilippu samalla kohteella kuin rastiympyrän keskikohta kartassa. Vastaus on joko ON tai EI ole oikeassa kohdassa. Kilpailukorttiin merkitään A, jos rastilippu on oikeassa paikassa ja Z, jos rastilippu ei ole oikeassa paikassa.

Kuljettava reitti merkitään maastoon siimarilla, mikäli reitti ei ole muuten riittävän selvä (esim. kuntorata). Ohjeissa on selitettävä, miten reitti on merkitty karttaan ja/tai maastoon.

Kilpailukeskuksessa on mallirasti, jossa on mahdollista harjoitella tehtävän ratkaisua. Lisäksi on erittäin toivottavaa, että radan ensimmäisellä tehtävärastilla on toimitsija, joka tarvittaessa opastaa kilpailijaa toimimaan oikein

 

Rata B – (H/D 11-13)

Radalla voi olla kahdenlaisia tehtäviä. Osassa on useita lippuja/rasti ja osassa vain yksi rastilippu/rasti. Monen rastilipun tehtävissä kilpailijan tehtävänä on vastata, mikä useista lipusta on oikealla kohteella. Osa tehtävistä voi olla C-radan tyyppisiä, missä on vain yksi loppu. Silloin on vastattava, että onko rastilippu samalla kohteella kuin rastiympyrä kartalla.

Katselupaalulta katsottaessa vasemmanpuoleisin rastilippu on A. Seuraava rastilippu oikealle on B jne. Jos tehtävällä on useita rastilippuja, on jokin niistä oikeassa paikassa, jolloin vastaus on A, B, C, D tai E. Yhden rastilipun tehtävässä  vastaus on A, jos rastilippu on oikealla kohteella, ja Z, jos rastilippu on väärällä kohteella.

 

Rata A – (H/D 13-16)

Radalla on useita lippuja/rasti. Kilpailijan tehtävänä on vastata, mikä useista lipusta on oikealla kohteella – vai onko mikään. Vastaus on joko rastilippu A, B, C... tai Z, jos mikään lipuista ei ole oikeassa kohteessa.

Katselupaalulta katsottaessa vasemmanpuoleisin rastilippu on A. Seuraava rastilippu oikealle on B jne. Jos mikään rastilipuista ei ole oikealla kohteella, on vastaus Z (zero). Myös usean rastilipun tehtävissä voi vastaus olla Z (zero). Radalla voi olla myös C-radan kaltainen tehtävä, jossa on vain yksi rastilippu. Jos rastilippu on oikealla kohteella, on vastaus A. Jos rastilippu on väärällä kohteella, on vastaus Z.

A-radalla suunnistajan tulee myös huomioida rastinmäärite, joka voi vaikuttaa oikeaan vastaukseen.

 

Tempo-rata

Tempo on kilpailumuoto, joka sisältää pelkkiä aikarastityyppisiä tehtäviä. Lapsille ja nuorille voi järjestää  Tempo-kilpailun tai harjoituksen. Normaaliin Tempoon erona on, että lasten Tempossa ei ole nollatehtäviä, eli se on aivan samanlainen kuin aikarasti. Tehtäviä voi olla joka asemalla 2-4 (vanhemmilla 3-5). Samoilla lipuilla voi tehdä eritasoiset tehtävät riippuen siitä, mitä tehtävässä kysytään.

Tulos on asemilla käytetty aika yhteensä, johon lisätään jokaisesta virheestä 30 sekuntia.


OHJEITA RATAMESTARILLE JA JÄRJESTÄJILLE

 

Ohjeita liittyen kaikkiin ratoihin

Pihtileimasimet rastilla vähentävät tarvittavien pihtileimasimien määrää. Mikäli niitä on riittävästi, voi antaa leimasimet jokaiselle mukaan. Kyniä ei kuitenkaan tule antaa kilpailijoille mukaan, koska lajisäännöt kieltävät kynien mukana kuljettamisen kilpailussa.

Mikäli karttana on suunnistuskartta (ISOM), niin kaikki risteävät polut on merkittävä kielletyiksi, jos niille ei saa mennä. Siimaria käytettäessä tätä ei tarvitse tehdä, koska kartassa on pakollinen viitoitus. Jos käytössä on sprinttikartta (ISSOM), ruskea väri kertoo missä saa kulkea. Silloinkin karttaan on merkittävä risteävät ruskeat polut kielletyiksi, jos niille ei saa mennä.

Tapahtumissa käytetään sarjoina ikäsarjoja (ei ratatunnuksia). Poikkeus tähän on E-sarja ja A-sarja, kun ne on tarkoitettu aikuisille. Tasokirjaimet (B- ja C) ovat pääasiassa ohjeina siitä, minkä tasoinen radan pitää olla.

Kilpailukeskuksessa on syytä olla kaikkia sarjoja varten mallirasti tai mallirastit. C-radan osalta se on mainittu erikseen ohjeissa. Myös aikarastista on syytä olla mallisrasti. Mallirastien luona on hyvä olla opastajia kertomassa, miten rasteilla toimitaan.

Tulokset on syytä laskea nopeasti, jotta odotusaika nuorimmille ei tule liian pitkäksi. Vastauksien ja aikojen syöttäminen tietokoneelle vie yllättävän paljon aikaa, ja sitä pitää kokeilla jo etukäteen.

Mietittäessä tehtävien vaikeustasoa on otettava huomioon suunnistajien ikä. Radan tulee olla mieluummin liian helppo kuin liian vaikea.

 

Ohjeita tehtävien laadintaan C-radalle

Tehtävät tulee laatia niin, että väärässä paikassa oleva rastiympyrä on eri karttakohteella kuin rastilippu. Kummankin kohteen tulee olla kartalla.

Kilpailijalle annetaan rastinmääritteet. Kaikki tehtävät tulee kuitenkin olla ratkaistavissa ilman rastinmääritteen lukemista, eli oikea vastaus ei perustu pelkästään rastinmääritteeseen.

Kuljettava reitti merkitään tarvittaessa siimarilla. Siimari kulkee ratkaisupaalulta seuraavalle paalulle.  Siimaria käytettäessä sen on merkittävä karttaan pakollisena viitoituksena. Siimari on oltava polun/tien reunassa, jotta kulku-uraa pitkin voi kulkea myös pyörätuolilla.

Aikarastilla jokin lipuista on aina oikealla kohteella. Aikarastilla on hyvä olla kaksi tehtävää. Jos tehtäviä on enemmän, aikarastille muodostuu helposti jono.

Aikarastilla on aina kuusi rastilippua. Lasten radoilla aikarastin rastilippujen välittömään läheisyyteen merkitään rastin kirjaintunnus (A, B, C, D, E tai F).

On suositeltavaa  tehdä C-radalle erillinen kortti, jossa vastausvaihtoehdot ovat vain A ja Z. Oikean paikan on hyvä näkyä kulku-uralle (ei välttämättä samasta paikasta kuin lippu näkyy).

Vaikka säännöt määrittävät maksimiajan, sitä ei kannata painottaa kilpailijoille. Tärkeintä on, että suunnistaja voi lukea karttaa rauhassa ja huolellisesti. Virallisissa kilpailuissa on noudatettava sääntöjä, ja käsiteltävä maksimiajan ylitykset tuloslistassa. Luultavasti kaikki kuitenkin tulevat radalta paljon maksimiaikaa nopeammin.

 

Ohjeita tehtävien laadintaan B-radalle

Tehtävät tulee laatia niin, että rastiliput ovat selvillä kohteilla. Lippu voi olla kartoittamattomalla kohteella, kun se on selvästi kartoittamaton (esim. selvästi liian pieni kivi).

Kilpailijalle annetaan rastinmääritteet. Kaikkien tehtävien tulee kuitenkin olla ratkaistavissa ilman rastinmääritteen lukemista, eli oikea vastaus ei perustu pelkästään rastinmääritteeseen.

Usean lipun tehtävissä jokin rastilipuista on oikein. Jos rastilippuja on tehtävällä vain yksi, voi vastaus olla myös Z. Oikean paikan on hyvä näkyä kulku-uralle (ei välttämättä samasta paikasta kuin lippu näkyy).

Aikarastilla jokin lipuista on aina oikealla kohteella. Aikarastilla on hyvä olla kaksi tehtävää. Jos tehtäviä on enemmän, aikarastille muodostuu helposti jono. Aikarasteja kannattaa tehdä useampia, jos vain mahdollista.

 

Ohjeita tehtävien laadintaan A-radalle

Tehtävät laaditaan muuten kuten B-radalla, mutta nollarasteja (vastaus on Z) on mahdollista tehdä myös useamman lipun tehtäviin. Lisäksi A-radalla rastinmäärite voi vaikuttaa oikeaan vastaukseen. Esimerkiksi vastaus on Z (zero) jos rastilippu on kukkulan vastakkaisessa osassa tai kiven vastakkaisella sivulla. Tällaisia rastinmääritteeseen perustuvia tehtäviä tulee kuitenkin käyttää hyvin harkiten.

Ratamestarin työn kannalta on hyvä laatia rata niin, että ratkaisupaalut ja rastiliput ovat samat sekä B- että A-radoille. Ero näiden ratojen välille syntyy siitä, millä kohteella rastiympyrä on kartassa.