Lasten ja nuorten ohjeet sekä taitotasot päivitetty

18.9.2020

Tarkkuussuunnistuksen kehittämisryhmä on päivittänyt kilpailusarjojen ja taitotasojen kuvaukset, sekä laatinut ohjeet lasten ja nuorten tarkkuussuunnistusradoille. Uusien kilpailusääntöjen mukaisesti lapsille ja nuorille voidaan järjestää sarjat H/D 10-H/D 20. Ohjeissa kuvaillaan sarjojen taitotasot ja se, millaisia tehtäviä radoilla tulee olla.

Ohjeet ovat hyödyllisiä sekä ensimmäistä kertaa tarkkuussuunnistusta kokeilemaan tuleville, että tapahtumien järjestäjille.

 

Lasten ja nuorten ratojen ohjeista

Kartanlukutaidon harjoittelu ja kehittäminen on oleellinen osa suunnistajaksi kasvamista. Kartanluvun harjoittelua tukee ja motivoi mahdollisuus mitata omaa kartanlukutaitoa osallistumalla kartanlukukilpailuihin.

Perinteisen rastireitti- ja tukireittisuunnistuksen rinnalle tarjottavat kartanlukukilpailut tukevat kehittyvän suunnistajan erilaisia osaamisalueita ja antavat onnistumisen kokemuksia erilaisille yksilöille.

Lasten ratojen ohjeessa on määritelty eri ikäisten lasten ja nuorten ratojen laatimisen periaatteet. Selkeyden ja jatkuvuuden vuoksi on oleellista, että kunkin ikäluokan kilpailu on laadittu aina saman ohjeen mukaisesti.

Aikuisten tasolla tarkkuussuunnistusta on harrastettu jo vuosikymmenien ajan ja kilpailujen taitotasot ja tehtävien laadintaohjeet ovat jo hyvin vakiintuneita. Lasten ja nuorten osalta tapahtumia on järjestetty vain satunnaisesti. Lasten ratojen ohjeen tavoite on selkeyttää ja yhtenäistää lasten ja nuorten ratojen laatimista valtakunnallisesti.

Ohje on laadittu erityisesti ajatellen vain lapsille ja nuorille suunniteltua tapahtumaa. Samaa ohjetta on syytä käyttää, kun lasten sarjoja järjestetään aikuisten kilpailun yhteydessä. Tällöin joitakin kohtia voi joutua soveltamaan saadakseen kaikki tarvittavat radat maastoon, mutta ratojen tasovaatimuksia ei ole syytä muuttaa.