Tulorekisteri ja seuratoiminta

18.3.2019

Vuoden alusta tuli voimaan tulorekisteri, joka muuttaa merkittävästi urheiluseurojen raportointivelvotetta.  Nyt kaikki maksetut kilometrikorvaukset, päivärahat, erilaiset palkkiot ja palkinnot on ilmoitettava viiden (5) päivän kuluessa maksupäivästä tulorekisteriin. Verohallinto on laatinut selkeän oppaan urheiluseuroille siitä, mitä tulorekisteriin ilmoitetaan.

 

Tulorekisterin käyttäminen vaatii sähköistä tunnistautumista. Paperilla voi ilmoittaa vain erityisestä syystä. Käytännössä urheiluseuralla on kaksi tapaa tunnistautua sähköisiin palveluihin. Mikäli yhdistyksellä on kaupparekisteriin merkitty y-tunnus, jonka perusteella nimenkirjoitusoikeutetut voidaan tunnistaa sähköisesti, voi ko. henkilö käyttää omia pankkitunnuksiaan kirjautumiseen. Mikäli yhdistyksellä ei ole y-tunnusta, kirjautuminen tehdään Katso-palvelun kautta, joka se edellyttää valtuutusten hakemista erikseen: https://yritys.tunnistus.fi.

 

Tulorekisteriin ilmoittaminen vaatii saajan sosiaaliturvatunnuksen. Tämä  kytkeytyy tietosuojalakiin, jolloin seuralla pitää olla rekisterinpitäjänä selvitys, miten henkilötietoja säilytetään ja käsitellään.  https://tietosuoja.fi/tietosuoja