Loppiais PreO tulokset

6.12.2018

Linkki tuloksiin:

https://www.trailo.fi/tulokset/2018/6-12-lopiais-preo/